REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Sudet Salibandy ry (Sudet Salibandy myClub) jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Sudet Salibandy ry
Y-tunnus: 1710808-5
Pankkiyhteys: IBAN FI52 5750 0120 0956 83 SWIFT OKOYFIHH
Verkkosivut: http://www.sudetsalibandy.fi/
Osoite: Salpausselänkatu 23 LH 5, 45100 Kouvola

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Sudet Salibandy ry:n jäsenistä lain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään jäsenyyden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Jäsenen henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– jäsenyyden hoitaminen ja kehittäminen
– palvelun toteuttaminen
– tapahtumien varmentaminen
– palvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
– markkinointi
– analysointi ja tilastointi
– mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
– muut vastaavat käyttötarkoitukset

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina lain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä seuraavia tietoja:
– Jäsenen muut yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
– Jäsenen henkilötunnus

Rekisteri voi sisältää myös seuraavia tietoja:
– rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
– ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
– jäsenyyden hoitamista koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot
– viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
– mahdolliset luvat ja suostumukset