MIKÄ ON SEURATOIMIJAN OPAS?

Tämän toimintaoppaan tarkoitus on toimia käsikirjana, johon on koottu yhteen paikkaan kaikki oleellinen tieto seuran toiminnasta. Toimintaopas on tehty helpottamaan joukkueiden toimintaa, sekä selkeyttämään yhteisiä toimintasääntöjä seuran sisällä. Oppaasta löytyy myös tietoa pelaajille ja heidän huoltajilleen seuran sekä joukkueen toiminnasta.

SEURAN ESITTELY

Sudet Salibandy on salibandyyn erikoistunut urheiluseura, joka tarjoaa mahdollisuuden pelata salibandya sekä kilpa- että harrastetasolla.

SEURAN STRATEGIA

Seurastrategia on luotu vuosille 2018 – 2022 ja strategian toteutumista seurataan johtokunnan toimesta aktiivisesti mm. harrastajamäärien kehittymisen ja talouden tunnuslukujen seurannan sekä jäsenistöltä saadun palautteen avulla.

Tunnettu, laadukas ja vakavarainen salibandyseura

Mitä tunnettu tarkoittaa?

 • Vetovoimainen ja positiivinen seura, johon on helppo liittyä.
 • Seuran tunnusten ja värien esille tuominen eri medioissa ja ottelutapahtumissa.
 • Merkittävä tekijä kouvolalaisessa urheiluyhteisössä sekä salibandyssä valtakunnallisesti.

Mitä laadukas tarkoittaa?

 • Seuraa johtaa monipuolinen sekä avarakatseinen johtokunta.
 • Harrastajamäärien ja vaatimusten mukaiset salivuorot sekä salivarusteet.
 • Laadukas valmennus ja ohjaus.
 • Pelaajamäärien hallittu kasvu ja toiminnan jatkuvuus.

Mitä vakavarainen tarkoittaa?

 • Kausi kohtaiset toimintasuunnitelmat ja niihin perustuvat budjetit.
 • Tarvittavan talousohjeistuksen ja -koulutuksen saaneet toimihenkilöt joukkueissa.

Strategian painopisteet

Yksi lauma, monta jäsentä

 • Yhteinen linja seurayhteisön vaatetuksessa.
 • Seurayhteisön osallistaminen seuran tapahtumiin -matala kynnys osallistua seuran tapahtumiin.
 • Laadukas, sekä monipuolinen sisäinen ja ulkoinen viestintä.
 • Tasavertaisuus, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat keskeinen osa toimintaa.

Mahdollisuus pelata salibandya kilpa- sekä harrastetasoilla

 • Seuraan liittymisen helppous kaiken ikäisille.
 • Laadukas valmennus ja resurssien tehokas kohdentaminen.
 • Hyvät harjoitteluolosuhteet ja niiden tehokas käyttö.

Suunnitelmallinen ja aktiivinen talouden ohjaus

 • Kausikohtaiset toimintasuunnitelmat ja niihin perustuvat budjetit.
 • Ohjeistus suunnitelmalliseen talouden hallintaan ja aktiiviseen seurantaan.
 • Tarvittavan ohjeistuksen ja koulutuksen saaneet toimihenkilöt joukkueissa.

Toimintaa ohjaavat arvot

Avoimuus

 • Puhumme seurasta ja sen toiminnasta avoimesti.

Yhteisöllisyys

 • Pelaamme ja toimimme yhdessä sekä yhteistyössä.
 • Meille on tärkeää, että kaikki toimijat kokevat olevansa osa susilaumaa.
 • Vapaaehtoistyön merkityksen korostaminen.
 • Luomme harrastusmahdollisuuden mahdollisimman monelle.
 • Toimimme aktiivisesti osana kouvolalaista urheiluyhteisöä.

Tavoitteellisuus

 • Seura kasvaa hallitusti ja kehittää yksilöitä huipputasolle.
 • Seuran tunnettavuuden lisääminen.

ORGANISAATIO

Seuran vuosikokouksessa valitaan henkilöt johtokuntaan. Vuosikokouksessa äänioikeutettuja ovat seuran sääntöjen mukaisesti kaikki liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneet 15 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat sekä ainaisjäsenet.

HARRASTUSTOIMINTA

Sudet Salibandy ry tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille kilpatoiminnan lisäksi myös harrastustoimintaa, jossa pääpaino on pelailussa ja liikkumisen ilossa. Tämän ajatuksen, ja harrastajilta tulleiden toiveiden perusteella suunniteltiin erilaisia ryhmiä, jotta mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle löytyisi heidän omia tarpeitaan vastaava harrastusmahdollisuus.

Nappulasäbä

 • Alle kouluikäisille suunnattu ryhmä, jossa pääpaino on pelailussa ja leikeissä.
 • Ohjaajana toimii seuran työntekijä.

Salibandykerhot

 • Alakouluikäisille omat ryhmät.
 • Salibandykerhoissa opetellaan lajin perusteita pelin ja leikin kautta eli se voi toimia intohimon syttyessä lajiin myös ponnahduslautana joukkuetoimintaan.
 • Salibandykerhoja on tarjolla iltapäivisin heti koulupäivän päätteeksi eri puolilla Kouvolaa.
 • Ohjaajana toimii seuran työntekijä.

Harrasteryhmät

 • 2001 – 2004 ja 2005 – 2007 -syntyneille pojille ja tytöille.
 • Harrasteryhmissä pääpaino on pelailussa.
 • Ohjaajana toimii seuran työntekijä.

Aikuisten kuntosähly

 • Kuntosähly on tarkoitettu kivaksi ja helpoksi tavaksi aloittaa liikunnallinen harrastus ja/tai jatkaa salibandyharrastusta ilman joukkuetoiminnan vaatimuksia.
 • Ikäraja 16v.
 • Omat ryhmät naisille ja miehille.
 • Ryhmissä ei ole ohjaajaa.
 • Toimintaa koordinoi seuran harrastevastaava.

Mitä harrastustoimintaan osallistuminen vaatii:

 • Sisäliikuntavarustus
 • Maila
 • Suojalasit (pakolliset jokaiselle alle 18v. osallistujalle)
 • Sisäpelikengät
 • Juomapullo

Mailoja ja suojalaseja löytyy tarvittaessa ohjaajalta lainaksi.

KILPATOIMINTA

Kilpatoiminta on tavoitteellista joukkuetoimintaa, jossa harjoituksissa keskitytään monipuolisesti mm. fysiikkaan, motorisiin taitoihin, kehonhallintaan sekä teknisiin- ja taktisiintaitoihin.

 

JOUKKUEIDEN KÄYNNISTÄMINEN

 • Ensimmäinen joukkue pyritään käynnistämään G-junioreista kahden ikäluokan yhdistelmänä.
 • Joukkueen pelaajamäärä on noin 25 pelaajaa (kenttäpelaajat + maalivahdit). Määrän täytyttyä perustetaan uusi harjoitusryhmä tarvittaessa.
 • Uusia joukkueita muodostetaan määrällisesti kysynnän mukaan keväisin kerhokauden päätyttyä.
 • Joukkueet erotetaan toisistaan väriliitteillä. Alla esimerkki:
  • F09/10 – Punainen (ensimmäisenä käynnistetty joukkue)
  • F09/10 – Musta (toisena käynnistetty joukkue)
  • F09/10 – Punamusta (kolmantena käynnistetty joukkue)

UUDET PELAAJAN LIITTYMINEN MUKAAN KILPATOIMINTAAN

Uudet pelaajat voivat käydä 2 viikkoa kokeilemassa maksutta joukkuetoimintaa. Uudelle pelaajalle sopiva ryhmä valitaan yhdessä junioripäällikön ja valmentajien kesken.

Joukkueet:

 • Punainen joukkue on pitkään harrastaneille ja korkean motivaatiotason omaaville pelaajille, joilla on jo henkilökohtaiset lajitaidot ja pelin säännöt hallussa. Yleensä joukkueen pelaaja harjoittelee myös lähes päivittäin oma-aloitteisesti. Joukkueen harjoittelussa on mukana myös pelin taktista osaamista ja perusharjoittelu tapahtuu suuremmalla sykkeellä sekä nopeudella kuin muissa joukkueissa.
 • Musta joukkue on tarkoitettu vähemmän aikaa harrastaneille pelaajille. Joukkueen harjoittelun pohjana on salibandyn henkilökohtaisten perustaitojen parantaminen/kehittäminen ja taktisen osaamisen perusteet.
 • Punamusta joukkue on tarkoitettu uusille ja lajia vähän harrastaneille pelaajille. Joukkueen harjoittelu pohjana on salibandyn henkilökohtaisten perustaitojen ja sääntöjen oppiminen.

Harjoituksiin valmistautuminen

 • Harjoituksiin saavutaan ajoissa paikalle, ja ollaan valmiita aloittamaan (= tarvittavat varusteet päällä), kun oma harjoitusvuoro alkaa. Perussääntö: ole valmiina 10 minuuttia ennen harjoitusten alkua.
 • Ennen harjoituksia on huolehdittu läksyistä, sekä oikeanlaisesta ravinnosta – älä kuitenkaan syö vatsaasi täyteen tuntia ennen harjoitusta.Harjoittelemme seuraavassa varustuksessa:
 • Suojalasit
 • Harjoituspaita (mielellään Sudet SB Fatpipe -harjoituspaita). Ensimmäisen harjoituspaidan uusi pelaaja saa seuralta.
 • Shortsit
 • Sisäpelikengät
  • Kengät ovat tärkeä osa liikkumista ja kenkien mukavuuteen ja laatuun kannattaa panostaa. Joukkueiden valmentajat neuvovat tarvittaessa kenkien valintaan liittyvissä asioissa.
 • Maila
  • Oikea mailan pituus junioreilla on ”noin nyrkin mitta” navan yläpuolelle. Joukkueiden valmentajat neuvovat tarvittaessa mailan valintaan liittyvissä asioissa.
 • Juomapullo
 • Muut mahdolliset valmentajan ilmoittamat, mukaan otettavat välineet

Tasojoukkueiden muodostaminen

 • Salibandyliitto määrittelee sarjapeleissä E2-ikäluokasta alkaen tasojatkosarjat (ylempi & alempi) alkusarjan jälkeen. Sudet Salibandy ry muodostaa tämän linjauksen mukaan tasojoukkueita sekä peliryhmiä tästä ikäluokasta alkaen.
 • Tasojoukkue tarkoittaa ryhmää, joka harjoittelee ja pelaa yhdessä.
  • joukkueen väriliite: Punainen
  • joukkueen väriliite: Musta
  • joukkueen väriliite: Punamusta
 • E2-ikäluokasta alkaen Sudet Salibandy ry:ssä muodostetaan kahden ikäluokan yhdistettyjä tasojoukkueita, joiden tavoitteena on löytää jokaiselle pelaajalle taitotason ja tavoitteellisuuden mukaan oikean tasoinen joukkue, joka tarjoaa haasteita sekä onnistumisia oikeassa suhteessa.
 • Joukkueen pelaajistoa valittaessa huomioidaan pelaajan tavoitteellisuus, liikunnallisuus, pelitaidot sekä sitoutuminen toimintaan. Valinnat joukkueeseen tekee joukkueen valmentajat yhdessä seuran junioripäällikön kanssa. Joukkueessa mennään kausi kerrallaan ja kauden jälkeen mahdollisia pelaajien liikkumisia joukkueesta toiseen voidaan tehdä edellä mainituin perustein.
 • Tasojoukkueiden muodostamiseen vaaditaan vähintään kahden joukkueellisen verran pelaajia.

Muuta joukkueiden muodostumiseen liittyen

 • Kannustamme monipuoliseen liikkumiseen ja toinen liikuntaharrastus salibandyn rinnalla ei ole este pelata ”ykkösjoukkueessa”.
 • Pelaajan kokoaikainen harjoittelu 2-3 vuotta vanhemmissa junioreissa päätetään tilannekohtaisesti, jos omien ikäluokkien joukkueiden tarjoamat haasteet harjoituksissa eivät ole riittävät pelaajalle tai samasta perheessä on useimpia pelaajia seurassa ja vanhempien toiveessa olisi esim. kuljetusteknisistä syistä lasten pelaaminen samassa ryhmässä.
 • Sudet Salibandy haluaa laadukkaalla toiminnalla houkutella myös Kouvolan ulkopuolelta pelaajia seuraan. Heiltä vaaditaan samanlaista sitoutumista, kun joukkueen muiltakin pelaajilta. Lisäksi seura näkisi pelaajan lähtökohtaisesti seurassa useamman kauden, joten vain vuoden ’’sopimuksiin’’ suhtaudutaan tapauskohtaisesti.

Pelaaminen ja peliaika

 • A-C -juniorijoukkueessa joukkueen kokoonpanon koko yhdessä ottelussa määräytyy sarjan ja pelinajan perusteella, mutta näissäkin ikäluokissa pyritään löytämään jokaiselle pelaajalle mahdollisimman paljon peliaikaa. Näissä ikäluokissa kuitenkaan ei kaikki pelaajat välttämättä pelaa samassa pelissä saman verran.
 • D-G -juniorijoukkueissa suositaan kahden kentällisen eli noin kymmenen kenttäpelaajan peliryhmiä. Peliryhmiä muodostetaan joukkueen pelaajamäärän mukaan sen verran, että kaikille mahdollistetaan mahdollisimman paljon peliaikaa ottelua kohden.
 • F ja G -ikäluokissa kaikki peliryhmät pyritään rakentamaan kokonaisuudeltaan tasavahvoiksi keskenään. Valmentajan tekemillä ratkaisuilla ei haeta pikavoittoja, vaan pelaamisen ilo sekä voittojen ja tappioiden käsittely on ykkösasia. Valmentaja voi kuitenkin peluuttaa samantasoisia pelaajia keskenään samassa kentällisessä.
 • A-E -ikäluokissa peliryhmät ovat lähtökohtaisesti tasojoukkueita, joiden tavoitteena on saada mahdollisimman monelle oman tasoisia sarjapelejä. Valmentaja voi kuitenkin tehdä peliryhmistä tasavahvat, jos esimerkiksi peliryhmät pelaa koko kauden samaa sarjaa.
 • Joukkueita kannustetaan kasvattamaan pelipäivien määrää pelaamalla useampaa sarjaa. Joukkueita kannustetaan tarvittaessa tekemään keskenään yhteistyötä, jonka tuloksena on esimerkiksi yhteinen peliryhmä. Tavoitteellisesti harjoittelevalle pelaajalle tulisi saada oman pääpelisarjan lisäksi myös toinen peliryhmä, jolla haetaan lisäpelejä tai haasteita.

Harjoitusmäärät ja harjoitteluolosuhteet

F1 -juniorit (ja nuoremmat) harjoittelevat 2 x viikossa 1 – 1,5h / kerta.

E2 -junioreista alkaen harjoitukset 3 x viikossa, 1,5 – 2h / kerta.

Joukkueet harjoittelevat Kouvolan kaupungin liikuntahalleissa, sekä Kuusankosken Tennishallilla.

Pelaajien ja vanhempien säännöt

Joukkueet luovat pelaajille sekä vanhemmille pelisäännöt, joita sitoudutaan noudattamaan. Säännöt käydään yhdessä läpi ennen kauden alkua.

Tarvittaessa joukkueen järjestyksen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet ovat:

 1. Huomautus
 2. Varoitus
 3. Jäähy
 4. Harjoituksista poisto ja ilmoitus tapahtumista kotiin
 5. Määräaikainen osallistumiskielto (2 – 4 viikkoa)
 6. Erottaminen joukkueesta

Esimerkki joukkueen pelisäännöistä:

 1. Toimin valmentajien, joukkueenjohtajan ja huoltajien ohjeiden mukaisesti.  Valmentajat ohjaavat harjoituksia ja pelejä, en minä.
 2. Saavun ajoissa harjoituksiin ja peleihin. Olen valmiina harjoitteluun 10 minuuttia ennen harjoituksen alkua.
 3. Ilmoittaudun kaikkiin joukkueen tapahtumiin ajoissa. Ilmoitan myös mahdollisista muutoksista ja poissaoloista MyClubin tai joukkueen WhatsAppin kautta.
 4. Huolehdin, että minulla on kaikki varusteet mukana ja että ne ovat asianmukaisessa kunnossa. Pukeudun sääolosuhteiden mukaan ja huolehdin itse omista varusteistani.
 5. Pelaan reilua peliä ja kannustan omaa joukkuettani sekä pelitovereitani. Annan myös tunnustuksen vastapuolen hyville suorituksille.
 6. En kiroile. En puhu rumasti kenestäkään enkä kenellekään, en kiusaa ketään harjoituksissa enkä peleissä.
 7. Käyttäydyn hyvin sekä kentällä että sen ulkopuolella. En arvostele tuomaria, vastustajia tai omia joukkuetovereitani.
 8. Ymmärrän, että vaikutan omaan peliaikaani toiminnallani harjoituksissa, otteluissa ja muissa joukkueen tapahtumissa.
 9. Yritän parhaani sekä harjoituksissa että peleissä. En häiritse muita.
 10. Pyrin vapaa-ajallani liikkumaan mahdollisimman paljon ja monipuolisesti. Harjoittelen myös vapaa-ajallani kehittyäkseni.
 11. Sairaana sairastan enkä harjoittele tai pelaa.
 12. Pyrin noudattamaan terveellisiä elämäntapoja. Syön terveellisesti ja lepään riittävästi.
 13. Karkit, jäätelöt, pullat, limsat jne. syön vasta ottelutapahtuman jälkeen. Energiajuomat ovat kiellettyjä kaikissa joukkueemme tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
 14. Huolehdin omasta hygieniastani käymällä suihkussa harjoitusten ja pelien jälkeen.

Esimerkki vanhempien säännöistä:

 1. Tärkein motivaatio salibandyn harrastamiselle on jokaisen juniorin oma halu harrastaa lajia, ei vanhempien tavoitteet.
 2. Kannustan joukkuettamme. Ymmärrän, että jokaisen onnistuneen suorituksen takana on monta epäonnistunutta yritystä.
 3. Kunnioitan tuomareita, toimitsijoita, toisia vanhempia (myös vastustajan).
 4. En tule pelialueelle – valmentajat valmentavat. Pukukoppi on PYHITETTY joukkueelle. Harjoituksissa ja otteluissa joukkuetta ohjaavat valmentajat, joukkueenjohtaja ja huoltajat.
 5. Käyn läpi pelisäännöt lapseni kanssa.
 6. Autan joukkuettamme mahdollisuuksien mukaan.
 7. Pidän kiinni aikatauluista ja huolehdin osaltani siitä, että lapseni tulee ajoissa ja oikein varustautuneena harjoituksiin ja otteluihin.
 8. Huolehdin, että pelaaja syö ja juo terveellisesti ja riittävästi.
 9. Huolehdin pelaajan riittävästä levosta.
 10. Puhun negatiiviset ja positiiviset asiat selviksi valmentajan / joukkueenjohtajan kanssa.
 11. Huolehdin pelaajan koulumenestyksestä.
 12. En tuo sairasta lasta harjoituksiin / peliin.

 Päihteiden käyttö

Seuran tapahtumissa joukkueiden jäseniltä on kielletty nuuskan, tupakan sekä alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä päihtyneenä esiintyminen. Myöskään muissa urheiluun liittyvissä tilanteissa, kuten voitonjuhlissa ja urheilijoiden ja johdon lausunnoissa ei saa välittää lapsille ja nuorille myönteistä kuvaa päihteiden tai tupakkatuotteiden käytöstä tai niiden liittymisestä urheilemiseen.

Myös vanhempien toivotaan em. asioissa toimivan esimerkillisesti seuran tapahtumissa ja pelimatkoilla.

MyClub

Sudet Salibandy ry käyttää MyClub urheilu- ja vapaa-ajan yhteisöjen toiminnanohjauspalvelua. Sen avulla seura hallinnoi jäsenrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.

Jokainen seuran jäsen saa käyttöoikeuden MyClubiin, jolla voi ylläpitää itse omia yhteystietoja, sekä saa laskut ja jäsentiedotteet automaattisesti omalle jäsensivulle. Omalta jäsensivulta ilmoittaudutaan seuran ja joukkueen tapahtumiin ja sieltä voi seurata esim. omaa harjoitteluaktiivisuutta.

Joukkueen MyClubia hallinnoi joukkueen toimihenkilöt, joiden tehtävänä on luoda esim. harjoittelu- / ottelutapahtumat joukkueen MyClubiin.

Joukkueenjohtaja

 • Vastaa joukkueen toiminnasta seuralle.
 • Joukkueenjohtaja toimii ensisijaisesti yhteyshenkilönä ja tiedottajana joukkueen ja seuran välillä, sekä pelaajien/vanhempien ja valmennuksen välillä, sekä SSBL alue- ja sarjavastaavan suuntaan.
 • Joukkueenjohtaja ja valmentaja voivat sopia erikseen, missä asioissa valmentaja toimii tiedottajana. Aina on kuitenkin ensin keskusteltava joukkueenjohtajan kanssa, näin voidaan välttää ongelmatilanteita jo ennen niiden syntymistä.
 • Tiedotuskanavana suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti sähköpostia.
 • WhatsApp tmv. voidaan käyttää nopeasti tiedotettaviin asioihin (WA aiheuttaa herkästi tulkintaongelmia viestin sisällöstä).
 • Kausisuunnitelman laatiminen seuran mallin mukaisesti yhdessä valmennuksen kanssa.
 • Joukkueen budjetin laatiminen seuran mallin mukaisesti yhdessä rahastonhoitajan kanssa.
 • Joukkuepalaverien järjestäminen.
 • Joukkuepalavereja tulisi järjestää vähintään 3 kauden aikana
  • ennen kauden alkua
  • ennen joulutaukoa
  • ennen kauden loppua
  • AINA tarpeen vaatiessa
 • Joukkuepalavereissa käsiteltäviä asioita:
  • Kausisuunnitelma
  • Budjetti, varainkeruu ym.
  • Harjoittelu
  • Turnaukset
  • Säännöt
  • Toimihenkilövalinnat
 • Ohjeistaa vanhempia/pelaajia selkeästi pelipassien hankinnassa, sekä varmistaa, että pelaajien pelipassit ovat kunnossa.
  • kohta 10, Pelipassit ja vakuutukset
 • Joukkueen varainhankinta ja sen organisointi.
  • kohta 13, Talousohje ja joukkueen varainhankinta
 • Peliasujen/seura-asujen tilaukset sekä painatukset ja/tai brodeeraukset seuran antaman ohjeistuksen mukaisesti.
  • Tilauskaavake, painatus/brodeerausohje Silén Oy
  • kohta 12, Yhteistyösopimukset
 • Ottelu- ja turnausmatkojen järjestäminen.
  • Majoitus, kuljetus, ruokailut jne.
  • Yhteistyösopimus Linjaliikenne Martti Laurila Oy
  • kohta 12, Yhteistyösopimukset
 • Joukkueen MyClubin hallinta.
 • Joukkueenjohtajan tehtävä ei ole hoitaa kaikkia joukkueen taustatoimintoja, vaan pitää huoli siitä, että kaikki tulee tehtyä. Kaikilla vanhemmilla on myös velvollisuus osallistua.

Valmennus

A-E -juniorijoukkueissa Sudet Salibandy ry pyrkii asettamaan vähintään kaksi valmentajaa joukkueeseen ja valmennusryhmästä lähtökohtaisesti tulisi löytyä vahvaa lajitaustaa tai vahvaa valmentaja/ohjaajataustaa.

F-G -juniorijoukkueissa Sudet Salibandy ry pyrkii asettamaan vähintään kolme valmentajaa joukkueeseen ja valmennusryhmästä tulisi löytyä vähintään yhdeltä valmentajalta lajitaustaa sekä muilta valmentajilta halua kehittää itseään valmentajana.

 • Pitää huolen, että harjoittelu on turvallista.
 • Pyrkii käyttämään harjoitusajan mahdollisimman tehokkaasti.
 • Kohtelee kaikkia pelaajia tasapuolisesti ja puuttuu kiusaamistapauksiin tms. välittömästi yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
 • Kolme tärkeintä asiaa harjoituksissa: hiki, ilo ja kehitys.
 • Toimii lapsen/nuoren yhtenä kasvattajana, ja huomioi tämän omassa toiminnassaan.
 • päihteidenkäyttö, käyttäytyminen, vuorovaikutus pelaajille/pelaajien kuullen jne.
 • Osallistuu valmennuskoulutukseen mahdollisuuksiensa mukaan.
 • Antaa pelaajille oikeuden myös muihin harrastuksiin.
 • Pyrkii antamaan mahdollisimman paljon henkilökohtaista palautetta pelaajille.
 • Toimii hyvässä yhteistyössä vanhempien kanssa.
 • Käyttää seuravaatteita joukkueen tapahtumissa.

Päävalmentaja

 • Toteuttaa valmennustoiminnassaan seuran peluutuslinjaa ja ohjeistuksia.
 • Vastaa peleissä tapahtuvasta joukkueen johtamisesta (peluuttaminen, kokoonpanot, taktiikka ym.).
 • Vastaa harjoituksissa tapahtuvasta joukkueen johtamisesta yhdessä muun valmennusryhmän kanssa.
 • Laatii yhdessä muun valmennusryhmän kanssa valmennus-, kausi- ja harjoitussuunnitelmat.
 • Toimii valmennusryhmän johtajana ja jakaa vastuualueita apuvalmentajille.

Rahastonhoitaja

 • Vastaa joukkueen taloudenhoidosta.
 • Jokaiselle joukkueelle perustetaan oma tili Osuuspankkiin. Joukkueen rahastonhoitaja hoitaa tiliä kassanhallintapalvelussa.
 • Rahastonhoitajalle annetaan tilinkäyttöoikeus, ja hän saa käyttäjätunnukset sekä opastuksen kassanhallintapalvelun käyttöön seuran taloudenhoitajalta.
 • Joukkueen rahastonhoitaja vastaa ja huolehtii, että tili ja varat hoidetaan ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.
 • Laatii joukkueen budjetin ja seuraa sitä, yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
 • Joukkueen laskutus; laskujen laatiminen ja maksuvalvonta.
 • Toimittaa kirjanpitoaineiston seuran taloudenhoitajalle annettujen ohjeiden mukaan.

Huoltaja

 • Huolehtii joukkueen yhteisistä varusteista.
 • Vastaa pelaajien huoltotoimenpiteistä harjoituksissa ja peleissä.
 • Huolehtii joukkueen ensiapulaukun sisällöstä ja täydentää sitä tarvittaessa.
 • Antaa ensiavun loukkaantumisen sattuessa (jokaisella joukkueen toimihenkilöllä on oltava valmius antaa ensiapua tarvittaessa).
 • Vastaa joukkueen juomahuollosta harjoituksissa ja otteluissa.
 • Osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan huoltajakoulutuksiin.

Mediavastaava

Joukkueeseen olisi hyvä valita mediavastaava, joka uutisoi joukkueen ottelutapahtumista. Mediavastaava toimittaa myös kuva, video ja tekstimateriaalia seuran toimistoväelle, jonka tavoitteena on jakaa seuran somekanavissa mahdollisimman kattavasti uutisia kaikista joukkueista. Mikäli mediavastaavaa ei ole, joukkueenjohtaja hoitaa uutisoinnin.

Kylmät

Taloudellisinta on hankkia muutama pakastettava, monikäyttöinen kylmäpakkaus, joita huoltaja säilyttää pakastimessa, ja ottaa mukaan erilliseen pieneen kylmälaukkuun harjoituksiin ja pelireissuille. Kertakäyttöisiä kylmähaudepusseja kuluu näin vähemmän. Kylmien kiinnitykseen on hyväksi havaittu kiristekalvo, johon tussilla merkitään, milloin kylmähaude on laitettu. Lisäksi huoltolaukusta olisi hyvä löytyä kylmägeeli/-spray.

Tukisiteet

Muutamaa erilaista tukisidettä olisi hyvä olla huoltolaukussa tuentaa ja jatkohoitoa varten.

Steriilit sidetaitokset

Steriilejä taitoksia on hyvä olla muutamaa eri kokoa (vanhaksi menneitä lappuja voi käyttää puhdistuslappuina).

Puhdistuslappuja (ei steriili)

Teipit (urheilu-, haavansulku- ja kuituteippi)

Laastarit (leikattava/rakkolaastari/itsekiinnittyvä)

Desinfiointiin

Kolmioliina

Huoltolaukusta tulisi löytyä myös lista, josta selviää helposti seuraavat tiedot pelaajista:

 • Koko nimi
 • Syntymäaika
 • Vanhempien yhteystiedot
 • Allergiat
 • Sairaudet/lääkitys
 • Muut mahdolliset tärkeät tiedot esim. äkillisen tapaturman varalle

Muista myös nämä:

 • Sakset
 • Tussi
 • Kertakäyttöhanskoja
 • Kuumemittari
 • Särkylääkkeitä ALKUPERÄISPAKKAUKSESSA, iän ja painon mukaan
 • Varasuojalasit
 • Yhteistyökumppani Mehiläisen ohjeistus ”Tapaturman sattuessa” on hyvä löytyä myös huoltolaukusta
  • Ks. kohta 12, yhteistyösopimukset

Muuta hyväksi havaittua:

 • Talouspaperi/käsipyyhepaperi
 • Pyyhe
 • Ruuvimeisseli, johon erilaisia vaihtopäitä (mailojen, maalivahdin kypärän ym. ruuvien kiristämiseen)

Ruuvimeisseli

Kotiturnauksen järjestäminen

Kotiturnauksen / -ottelun järjestäminen vaatii paljon työtä, joten vastuualueiden jakaminen on suositeltavaa.

Turnauksen järjestäjän ”muistilista”

Ennen turnausta:

 • Järjestää toimitsijat kaikkiin otteluihin.
 • Turnauskutsun lähettäminen ajoissa muille joukkueille (hyvä tapa – 1 vko ennen turnausta), josta ilmenee vähintään tiedot pelipaikasta, sen sijainnista ja kulkuyhteyksistä. Lisäksi turnauskutsussa olisi hyvä mainita lähimmät ruokailumahdollisuudet sekä lähin ensiapupiste isomman loukkaantumisen sattuessa.
 • Varmista kaupungin liikuntatoimelta, että kahvio on varattu.
 • Varmista halliin pääsy; tuleeko vahtimestari avaamaan oven, vai tarvitseeko hakea avain. Vahtimestareiden päivystysnumerot löytyvät useimmiten hallilta, tai kysy numero seuran toimistolta.
 • Varmista, mistä löytyy tulostaulun käyttöön ja kuulutukseen tarvittavat välineet, sekä opettele niiden käyttö.
 • Jos maalinpienentäjiä tarvitaan, varmista, löytyykö ne hallilta.
 • Mieti etukäteen, kuinka pukuhuoneet jaetaan ja merkitään, jos jokaiselle joukkueelle ei riitä omaa pukuhuonetta. Muista merkitä pukuhuone myös tuomareille.
 • Kaukalon kasaus (varmista kaukalon koko), maalit paikoilleen. Tarkista maaliverkkojen kunto ja tee tarvittaessa paikkaustoimenpiteet.
 • Tarvittavat merkinnät kentälle; maalivahtien alueet, maaliviivat, kiistapallopisteet, keskipiste, keskiviiva ja vaihtoalueet.
 • Vaihtoaitioihin ja jäähyaitioihin penkit, sekä toimitsijoille pöytä ja tuolit.
 • Toimitsijapöydälle tulostauluun tarvittavat välineet (sekä ohjekirja), kaksi sekuntikelloa, pöytäkirjalomakkeita, kirjoitusvälineet sekä sääntökirja. Riittävästi pelipalloja.
 • E-junioreista lähtien käytössä sähköinen pöytäkirja. Sitä varten tarvitaan tietokone, sekä toimiva internet-yhteys. Tutustu sähköisen pöytäkirjan käyttöön salibandyliiton sivuilla: https://salibandy.fi/palvelut/materiaalit/kilpailutoiminta/tulospalvelun-ohjeet/#yksit

Vastuualueet:

 • Kioskivastaava
  • Suunnittelee, mitä kioskissa myydään.
  • Mistä tuotteet hankitaan.
  • Kuinka paljon tuotteita tarvitaan.
  • Mitä tuotteet maksavat.
  • Sopii myyntivuorot kioskiin.
  • Laskee kioskin kassan yhdessä rahastonhoitajan kanssa päivän päätteeksi.
 • Arpajaisvastaava (mikäli arpajaiset halutaan järjestää)
  • Hankkii arpakiekot
  • Ottaa vastaan arpajaispalkinnot ja luetteloi ne.
  • Sopii myyntivuorot arpajaispöytään.
  • Laskee arpajaisten tuoton päivän päätteeksi yhdessä rahastonhoitajan kanssa.
 • Toimitsijat

Turnauksen jälkeen:

 • Hallin siivous (kaukalon purkaminen, pöydät/tuolit takaisin paikoilleen, roskat jne.)
 • Avaimien palautus.
 • Ottelupöytäkirjojen postittaminen salibandyliiton omalle sarjavastaavalle heti ensimmäisenä arkipäivänä.

Jokainen joukkue sitoutuu osallistumaan edustusjoukkueen kotipelitapahtuman järjestelyihin 1 – 2 x kauden aikana.

Järjestelyvuoroon kuuluu:

 • Kahvion hoitaminen + erillinen kahvipiste.
 • Lipun myynti kahdella pisteellä.
 • Pallopojat kentän laidoille/laitoja nostamaan.
 • Hallin siistiminen pelin jälkeen (=katsomosta roskien siivous, roskakorien tyhjennys, pöydät ym. takaisin paikoilleen, yleinen siisteys).
 • Mainosten ripustaminen halliin (sekä pelin jälkeen pois).

Jokaisessa pelissä hallilla on paikalla kotipelien järjestelystä vastaava tiimi, joka jakaa tarkemmat ohjeet vuorossa olevalle joukkueelle, ja auttaa järjestelyissä.

SEURAN TOIMINTA- JA JÄSENMAKSUT

Kaikki pelaajat ja toimihenkilöt ovat jäsenmaksun maksettuaan seuran jäseniä. Seuran jäsenyys oikeuttaa edustamaan seuraa, jäsenetuihin ja osallistumaan päätöksentekoon (vuosikokoukseen).

Kausimaksu koostuu:

1.Joukkueen omista maksuista

    • Sarja-/erotuomari-/varuste-/pelimatka-/ jne. maksut

2. Seuramaksusta

    • Valmennus, harjoittelu, junioripäällikön palvelut, salimaksut ja muut seuran palvelut

3. Jäsenmaksu

    • Laskutetaan MyClub -jäsenrekisterin kautta jokaiselta erikseen

 

Jokainen joukkue sopii joukkuepalaverissa maksuaikatauluista; laskutetaanko maksuja kuukausittain vai harvemmin (huomioiden seuran asettamat maksupäivät, sarjamaksujen eräpäivät ym.) sekä käytännöistä maksamattomien maksujen suhteen (esim. astuuko treenikielto voimaan, jos pelaajalla on laskuja pitkään rästissä).

PELIPASSIT JA VAKUUTUKSET

Kerho- ja harrastustoiminta:

Junioreiden ryhmäpelipassi on tarkoitettu 2002 ja myöhemmin syntyneille. Ryhmäpelipassi on tarkoitettu salibandyseurojen kerho-, salibandy/sählykouluryhmille tmv. Seurojen järjestämiä kerhoturnauksia varten tulee hankkia oma ryhmäpassi/osallistuva joukkue. Passin pelaajien lukumäärä on joukkueessa rajoitettu 30 pelaajaan.

Aikuisten ryhmäpelipassi on tarkoitettu 2001 ja aikaisemmin syntyneille. Ryhmäpelipassi on tarkoitettu seuroille, jotka järjestävät aikuisten harrastetoimintaa ja muille sarjajärjestäjille, joiden kanssa liitolla on sopimuksellinen yhteistyö mm. hallisarjat. Passin pelaajien lukumäärä on joukkueessa rajoitettu 20 pelaajaan.

Kilpatoiminta:

Jokaisen Salibandyliiton järjestämiin kilpailuihin/turnauksiin osallistuvan pelaajan tulee hankkia pelaamiseen oikeuttava passi ennen ensimmäistä otteluaan. Passin voi ottaa joko urheiluvakuutuksen kanssa tai ilman. Vakuutus on pakollinen juniori-ikäisille sekä pääsarjoissa pelaaville (HUOM! Tulee osoittaa passia lunastettaessa!). Pelipassin/-lisenssin ostaminen on edellytys pelaamiselle. Tieto pelipassin hankinnasta siirtyy sähköisesti suoraan Salibandyliiton Tulospalveluun. Tulospalvelusta syötetään pelaajat otteluihin ja sähköiseen pöytäkirjaan.

Passit ostetaan osoitteesta: www.suomisport.fi

Aikuisten pelipassi on tarkoitettu vuonna 2001 ja aikaisemmin syntyneille, jotka osallistuvat liiton viralliseen kilpailutoimintaan. Miehissä tämä tarkoittaa sarjatasoja 2.-6.-divisioonat, naisissa 1.-4.-divisioonat sekä yli 18-vuotiaita A-junioreita. Aikuisten pelipassi on mahdollista valita ilman vakuutusta tai Pohjolan Sporttiturva – vakuutuksen kanssa.

Nuorten pelipassi linkittyy D-junioreiden Pelimaailmaan, ja on tarkoitettu vuosina 2002 – 2007 syntyneille D-A-junioreille. Vuosina 2005 – 1999 syntyneet pojat ja vuosina 2006 – 2000 syntyneet tytöt (A-C-ikäiset) saavat pelata syntymävuotensa mukaisella pelipassilla myös naisten ja miesten salibandyliigoissa ja miesten divarissa ja muissa liiton sarjoissa.

Kisamaailman pelipassi linkittyy Kisamaailma-pelimuotoon ja on tarkoitettu 2008 ja myöhemmin syntyneille E-F junioreille. Kisamaailman pelipassin vakuutus on voimassa myös muiden lajien kilpailuissa.

Kortteliliigan pelipassi on tarkoitettu vuonna 2004 tai myöhemmin syntyneille, jotka osallistuvat ainoastaan Salibandyliiton organisoimaan Kortteliliigaan.

Kerhopelipassi on tarkoitettu vuonna 2002 tai myöhemmin syntyneille sählyn ja salibandyn harrastajille ja G-junioreiden Kerhomaailma -turnausten ikäluokalle.

Toimihenkilön pelipassi on tarkoitettu joukkueenjohtajille, ottelutoimitsijoille ja muille joukkueiden toimihenkilöille, jotka eivät harrasta kilpapelaamista.

Valmentajan pelipassi sisältää käyttöoikeuden MyE.Way harjoite- ja ideapankkiin, johon kirjaudutaan henkilökohtaisella Suomisport -tunnuksella. Pöytäkirjaan merkityillä valmentajilla tulee olla pelaaja- tai valmentajan pelipassi miesten salibandyliigassa, I ja II divisioonassa sekä naisten salibandyliigassa ja A-E -junioreiden sarjoissa.

KOULUTUKSET JA PALAVERIT

Seura järjestää kauden aikana 2 – 4 JoJo -palaveria, joissa joukkueenjohtajilla on mahdollisuus tuoda tärkeitä asioita keskusteltaviksi.

Seura pyrkii kouluttamaan valmentajia SSBL -valmennuskoulutusjärjestelmän kautta. Tarkoituksena on jatkuvasti lisätä omien valmentajien osaamistasoa. Valmentajien koulutusta koordinoi seuran junioripäällikkö.

Seura pyrkii järjestämään kausittain sekä tarpeen mukaan huoltajien koulutusta. Koulutuksissa pyritään hyödyntämään myös yhteistyömahdollisuuksia Mehiläisen kanssa. Koulutuksia koordinoi huoltajien ”vanhin”.

Power Stick Oy (Fat Pipe) & Intersport Kouvola

Sudet Salibandy on tehnyt sopimuksen Fat Pipe mailoja ja tekstiilejä valmistavan Power Stick Oy:n ja Kouvolan Intersportin kanssa seura-asujen hankinnasta. Tämä sopimus sitoo joukkueita hankkimaan joukkueiden peliasut ja seura-asut Kouvolan Intersportista.

Ohje tilaukseen:

 • Joukkueille tehdään talven aikana ennakkotiedustelu tulevan kauden vaate-/varustetarpeista (ei sitova). Ennakkotiedustelun tarkoituksena on varata joukkueille riittävä vaate-/varustevolyymi tulevalle kaudelle ennen varsinaisia tilauksia. Ennakkotiedustelu ei ole sitova – Power Stick varaa nämä ennakkoon ilmoitetut vaatteet/varusteet ensisijaisesti Sudet SB ry joukkueiden käyttöön.
 • Alkukaudesta järjestetään koko seuran yhteinen sovitus- / tilauspäivä, jolloin joukkueet tilaavat tarvittavat asut tulevalle kaudelle.
 • Lisätilaukset kauden aikana hoitaa joukkueenjohtaja.
 • Jos tilattavaa on koko joukkueelle, joukkueenjohtaja toimittaa Intersportiin selkeän pelaajalistan, johon on merkitty sovitettavat tuotteet.
 • Listassa tulee olla selkeästi näkyvissä myös tilauksesta vastaavan henkilön nimi, yhteystiedot sekä laskutusosoite.
 • Yksittäisessä tilauksessa pelaaja käy tarvittaessa sovittamassa tuotteen Intersportissa, ja joukkueenjohtaja tekee tilauksen sähköpostitse.
 • Joukkueenjohtaja noutaa tilatut tuotteet, ja tarkistaa ne ennen painoon viemistä.

Silén Oy

Sudet Salibandy on tehnyt sopimuksen Silén Oy:n kanssa seura-asujen painatuksesta. Tämä sopimus sitoo joukkueita painattamaan seura-asut Silén Oy:lla.

Ohje painatukseen:

 • Joukkueenjohtaja toimittaa tuotteet painoon. Tuotteet toimitetaan yhdellä kertaa, esim. pahvilaatikossa.
 • Mukana tulee olla lappu, jossa selkeästi merkittynä seuraavat tiedot:
  • Joukkueen nimi selkeästi (esim. F09/10 punainen)
  • Joukkueenjohtajan nimi ja yhteystiedot
  • Laskutusosoite
  • Pelaajalista, jossa näkyvissä myös pelinumerot (pelipaitojen painatus)
 • Tekstiileihin painetaan/brodeerataan aina Sudet Salibandy -logo, sekä Intersport Kouvola -logo. Näiden logojen paikat ennalta sovittu, kaikilla sama.
 • Omat painatukset (esim. sponssi)
  • Toimita painatus sähköpostitse, valmiissa muodossa (jos kyseessä logoà vektori -tiedostona)
  • Liitä mukaan (esim. piirretty) kuva, josta näkyy selkeästi, mihin kohtaan painatus halutaan.

Linjaliikenne Martti Laurila Oy

Sudet Salibandy on tehnyt sopimuksen Linjaliikenne Martti Laurila Oy:n kanssa. Tämä sopimus tarkoittaa sitä, että joukkueet pyrkivät ensisijaisesti käyttämään Linjaliikenne Martti Laurila Oy:n autoja pelimatkoillaan.

Mehiläinen

Sudet Salibandy on Mehiläisen urheiluklinikan yhteistyökumppani. Mehiläinen tarjoaa nopean ja selkeän tapaturmanhoitoketjun, jonka avulla loukkaantunut henkilö saa nopeaa ja ammattitaitoista hoitoa heti tapaturman jälkeen.

Mehiläisen ohjeistus urheiluvamman sattuessa:

 • Pelaaja ilmoittaa vastuuvalmentajalle loukkaantumisesta.
 • Huoltaja/urheilija on vamman vakavuudesta riippuen yhteydessä Mehiläiseen ja varaa ajan vastaanotolle joko

– Verkkoajanvarauksen kautta www.mehilainen.fi

– Puhelimitse ajanvarausnumerosta 010 41400

– Ottamalla suoraan yhteyttä Urheiluklinikkamme ortopediin.

– Ottamalla yhteyttä Mehiläisen Urheiluklinikan sairaanhoitajaan

 • Kaikki lääkärimme hoitavat akuuttitapauksissa sopimusseurojemme jäsenten tapaturmia.
 • Röntgen-, ultraääni- sekä magneettikuvantaminen tapahtuu Mehiläisessä hoitavan lääkärin lähetteellä.
 • Epäselvissä tilanteissa voit olla yhteydessä Urheiluklinikan yhteyshenkilöön, joka neuvoo sinua tapaturmatilanteen sattuessa.

Mehiläisen ohje vakuutusyhtiötä varten:

 • Tapaturman sattuessa tee heti vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön ja huomio että ilmoitat selkeästi tapaturmamekanismin.
 • Tarkista vakuutusehdot vakuutusyhtiöltä tai valmentajalta.
 • Pyydä seuralta vakuutustodistus.
 • Varaa aika Mehiläiseen ohjeen mukaan.
 • Lääkärin tutkimuksen jälkeen lääkäri tekee maksusitoumuspyynnön vakuutusyhtiölle mahdollisia tutkimuksia varten (esim. magneettikuvaus).
 • Jos vakuutusyhtiö myöntää maksusitoumuksen, veloitetaan sovitut hoidot sekä tutkimukset vakuutusyhtiöltä maksusitoumuksen mukaisesti.
 • Toimenpiteiden jälkeinen kuntoutus hoidetaan Urheiluklinikan fysioterapeuttien toimesta.

Jatkotutkimukset sekä jälkitarkastus suoritetaan hoitavan lääkärin toimesta.

TALOUSOHJE JA JOUKKUEEN VARAINHANKINTA

Perusteet

 • Seuran taloudellinen toiminta on kirjanpitolain alaista toimintaa. Lain mukaan kaikki rahaliikenne on kirjattava. Kaikki Sudet Salibandy ry:n joukkueet kuuluvat seuran alaisuuteen.
 • Seuran ylin päätäntävalta on vuosikokouksella. Henkilövalinnat johtokuntaan tekee seuran vuosikokous. Vuosikokouksessa äänioikeutettuja ovat säännöissä määritellyt seuran jäsenet. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja joku näistä yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa tai johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa. Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
 • Jokaiselle joukkueelle perustetaan oma tili Osuuspankkiin. Joukkueen rahastonhoitaja hoitaa tiliä kassanhallintapalvelussa. Joukkueet vastaavat itse toimintansa kuluista.
 • Seuran nimellä tehtäviä (laskuun tulevia) hankintoja ja sopimuksia, joihin sisältyy taloudellinen vastuu, saa tehdä vain johtokunnan siihen valtuuttama henkilö.

Joukkueen pankkitili

 •  Joukkueelle avataan tili seuran nimissä
 • Tilillä tulee olla vastuullinen tilinhoitaja – joukkueen rahastonhoitaja.
 • Rahastonhoitajan hyväksyy seuran rahastonhoitaja – tarvittaessa johtokunta.
 • Tilinkäyttöoikeudet:
 • Rahastonhoitajalle annetaan tilinkäyttöoikeus, ja hän saa käyttäjätunnukset sekä opastuksen kassanhallintapalvelun käyttöön seuran rahastonhoitajalta. Joukkueen rahastonhoitaja vastaa ja huolehtii, että tili ja varat hoidetaan ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.
 • Tilille voidaan myöntää toinen käyttöoikeus, yleensä joukkueenjohtajalle katseluoikeus.
 • Seuran puheenjohtajalla ja seuran rahastonhoitajalla on käyttöoikeus kaikkien joukkueiden tileihin.
 • Tilinkäyttöoikeuksien muutokset on ilmoitettava viipymättä. Tunnukset ovat henkilökohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa seuraajalle.
 • Kassanhallintapalvelun tunnuksilla ei ole käyttöoikeutta pankin tiskillä eikä OP- verkkopankissa.
 • Pankkikortteja ei myönnetä.

Toiminnan suunnittelu / rahoitus

 • Seuran jäsenmaksun ja toimintamaksujen määrät ja maksupäivät määritellään vuosittain ennen uuden toimintakauden alkua.
 • Joukkueet määrittelevät pelaajiensa kausimaksun ja maksuerät (kuukausimaksu, 3-10 erää tmv.) huomioiden seuramaksut ja kauden suunnitelmat talousarvion mukaisesti.
 • Joukkueen pelaajilta laskutettavaan kausimaksuun sisältyy oman joukkuetoiminnan lisäksi toimintamaksu seuralle. Joukkueen rahastonhoitaja maksaa maksuerät joukkueelta seuralle sovittuina päivinä, tai sovitusti rahansiirrot tehdään seuran puolesta.
 • Joukkueen rahastonhoitaja tai muu sovittava henkilö hoitaa joukkueen laskutuksen MyClubin kautta. Viitesuoritukset kuitataan maksetuiksi seuran rahastonhoitajan toimesta.
 • Seuran jäsenmaksu on vuosimaksu, ja se laskutetaan vuoden alussa suoraan jokaiselta jäseneltä MyClubin kautta seuran puolesta. Jäsenmaksua ei sisällytetä joukkueen budjettiin.
 • Joukkueet vastaavat toimintansa kustannuksista itse.
 • Ennen kauden alkua joukkue laatii kausisuunnitelman sekä talousarvion (valmiit Sudet SB -pohjat, joita käytetään). Näiden avulla suunnitellaan tulevan kauden rahoitus.
 • Tärkeimmät budjetoitavat asiat ovat seuran toimintamaksu, turnaukset, sarjamaksut, varusteet ja varainhankinta.
 • Talousarvio ja kausisuunnitelma esitellään vanhempain- tai joukkuekokouksessa ja toimitetaan johtokunnalle hyväksyttäväksi 1.10. mennessä.

Varainhankinta

Toimintaansa varten (ja pienentääkseen pelaajien kausimaksuja) joukkue voi tehdä varainhankintaa

 • Omat turnaukset / pelikahvio
 • Joukkue voi järjestää omissa pelitapahtumissa kahvion ja oheismyyntiä, esim. arpajaiset.
 • Talkootyö yleishyödyllisessä yhdistyksessä
 • Työ on tilapäistä eikä se ole liiketoimintaa.
 • Talkootyön hyöty ei mene työn suorittajalle, vaan koko joukkueen hyväksi.
 • Joukkueen tukiryhmä päättää yhteisesti mihin talkootuotot käytetään, talousarvion mukaisesti.
 • Talkootyöstä saadut varat ohjataan aina pankkitilille.
 • Talkoisiin osallistuvat eivät ole oikeutettuja pienempiin maksuihin kuin talkoisiin osallistumattomat.
 • Joukkue voi päättää, että talkoovelvoitteesta voi suoriutua ”maksamalla osuutensa” rahana, ns. ”ostaa hyvän omantunnon”. Maksaminen on täysin vapaaehtoista, ja kyseessä ei ole osuus talkoista, vaan lahjoitus.
 • Myyntikampanjat
 • Tilapäisiä, lyhytkestoisia myyntikampanjoita voi tehdä rajoitetusti.
 • Myyntikampanjaa suunnitellessa on otettava yhteyttä seuran rahastonhoitajaan.
 • Sponsorituotot
 • Joukkue voi hankkia tukijoita/sponsoreita omien kanaviensa kautta.
 • Laskutuksessa käytetään seuran laskupohjaa ja viitenumeroluetteloa.
 • Seura on yleishyödyllinen yhdistys -> ei arvolisäveroa. Tästä on oltava mainita laskussa
 • ”Korvamerkittyä” rahaa tietyille pelaajille ei saa olla.
 • Yleisavustukset:
 • Seura hakee yleisavustukset (esim. kaupunki, Kymin100) keskitetysti ja jakaa osuudet joukkueille avustusten määrä ja seuran budjetti huomioiden.

 

Joukkueen rahat ja omaisuus

 • Joukkueen talous on osa seuran taloutta.
 • Joukkueenjohtajalla ja joukkueen rahastonhoitajalla on taloudellinen vastuu joukkueen toiminnasta seuraan päin.
 • Johtokunnan hyväksymään talousarvioon kirjatut hankinnat = lupa tehdä kyseiset hankinnat. Talousarvion ulkopuoliset merkittävät (yli 500 €) hankinnat tulee hyväksyä joukkueen johtoryhmässä sekä johtokunnassa.
 • Rahaa ei voi lainata eikä palauttaa, eikä omaisuutta voi myydä tai lainata ilman johtokunnan lupaa.
 • Joukkueelle pelaajilta kerätyt varat ovat joukkuekohtaisia.
 • Pelaajan siirtyessä toiseen joukkueeseen, alkuperäiselle joukkueelle kerätyt varat eivät siirry pelaajan mukana.
 • Pelaajan pelatessa myös nuoremman tai vanhemman ikäluokan kanssa joukkuemaksu maksetaan ensisijaiselle joukkueelle. Muista maksuista, esim. turnauskustannuksista sovitaan erikseen.
 • Siirryttäessä toiseen seuraan tai harrastuksen loppuessa rahat jäävät joukkueelle.
 • Koko joukkueen irtautuessa varojen luovuttamisesta päättää johtokunta.
 • Joukkueen toiminnan loppuessa varat jäävät seuralle, joka päättää niiden käyttämisestä yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.

 

Talousseuranta ja tilinhoito

 • Talousarvioon sisältyy seuranta, johon rahastonhoitaja kirjaa toteutuneet tulot/menot.
 • Seurannan avulla on helppo laatia kauden jälkeen ”tilinpäätös”, ja tehdä tarvittavat muutokset seuraavalle kaudelle.
 • Seuranta on myös apuna laadittaessa päättyneen kauden toimintakertomusta. toimintakertomus toimitetaan seuran puheenjohtajalle 1 kk kauden päättymisestä.
 • Joukkue voi loppukaudesta alentaa kausimaksua, mikäli tulos näyttää muodostuvan olennaisesti budjetoitua paremmaksi.
 • Kuitit / kirjaaminen
 • Joukkueen rahastonhoitaja tulostaa pankin tiliotteen kuukausittain kassanhallintapalvelusta (verkkotiliote). Kaikki asiat käsitellään 1 kuukausi kerrallaan. ÄLÄ NIDO TILIOTETTA.
 • Tiliotteet ja tositteet (laskut, kuitit) toimitetaan seuran rahastonhoitajalle järjestettynä tämän ohjeen lopussa olevien päivämäärien mukaisesti.
 • Sekä tuloista että menoista on aina selvittävä, mistä raha on peräisin tai mihin se on mennyt.
 • Tiliöintinumero kuittiin, tositteeseen oikeaan yläreunaan. Ei juoksevaa numerointia.
 • Samaa tuloa sisältävältä tiliotteelta lasketaan summat yhteen ja kirjataan kirjaustositteeseen yhtenä summana. Esim. pelaajien kausimaksut, varustemaksut jne.
 • Jos on ”könttämaksuja”, esim. maksu sisältää sekä joukkuemaksua että varusteita, summan eritellään kirjaustositteelle.
 • Huom! Jos et tiliöi, tee kuitenkin yhteenlaskut kirjaustositteelle.

Käteiskassa / kassakirja

 • Kioskituotto sekä kaikki käteisliikenne hoidetaan kassakirjan kautta ja siirretään kassakirjalta pankkitilille.
 • Rahastonhoitaja toimittaa kuukausittaisen kassakirjan muiden tositteiden kanssa seuran taloudenhoitajalle.

Kulukorvaukset ja tuomaripalkkiot

Kulukorvaukset joukkueen toimihenkilöille:

 • Seura maksaa joukkueiden valmentajille kulukorvauksia toteutuneiden matkojen mukaan sovitusti. (pl. edustusjoukkueet)
 • Joukkueenjohtajalle ja/tai muille toimihenkilöille joukkue voi niin sovittaessa maksaa kulukorvauksia toteutuneiden matkojen mukaan. Seuran suositus: max. 500€/hlö vuodessa. Seuran rahastonhoitaja maksaa matkalaskut joukkueen tililtä.
 • Kulukorvaukset on budjetoitava.
 • Juniorijoukkueiden kilpailumatkojen kustannusjako: Suositus: 1 aikuinen –ensisijaisesti joukkueen toimihenkilö (=seuran jäsen) -viittä lasta kohden. Joukkue voi maksaa näiden henkilöiden matkan osuuden. Muut aikuiset sopivat kustannusten jaosta keskenään / joukkueen kanssa.

Erotuomaripalkkiot

 • Sarjaotteluiden tuomaripalkkiot laskutetaan seuralta lajiliiton kautta. Osuudet siirretään joukkueiden tileiltä seuran toimesta seuralle laskun maksua varten.
 • Harjoitus- ja muiden otteluiden tuomaripalkkiot maksetaan kuittia vastaan seuran rahastonhoitajan toimesta. Kuitissa oltava tilinumero ja henkilötunnus.

Tulorekisteri, korvausten ja palkkioiden ilmoittaminen

 • Vuoden 2019 alusta kaikki kulukorvaukset ja tuomaripalkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksamisesta.
 • Seuran taloudenhoitaja maksaa kaikkien joukkueiden maksut asianomaisen joukkueen tililtä aina 15. ja viimeinen päivä ja ilmoittaa maksut tulorekisteriin.
 • Maksua varten hyväksytyt matkalaskut ja tuomaripalkkiokuitit toimitetaan seuran taloudenhoitajalle.
 • Joukkueet eivät saa itse maksaa maksuja!

 

Jäsenluettelo / jäsenyys

 • Seuran vuotuinen jäsenmaksu laskutetaan seuran puolesta suoraan jokaiselta jäseneltä tammikuussa.
 • Seuran jäsenmaksua ei sisällytetä joukkueen budjettiin.
 • Joukkueet huolehtivat ajantasaisesta jäsenluettelostaan MyClubissa. Uudet pelaajat/jäsenet ilmoitetaan seuran rahastonhoitajalle viipymättä jäsenmaksulaskutusta varten.
 • Kaikki pelaajat ovat jäsenmaksun maksettuaan seuran jäseniä.
 • MyClubiin kirjatut joukkueen toimihenkilöt ovat automaattisesti seuran jäseniä.
 • Seuran jäsenyys oikeuttaa edustamaan seuraa, jäsenetuihin, hankkimaan seuran lisenssin ja osallistumaan päätöksentekoon.
 • Jäsenyys velvoittaa toimimaan seuran sääntöjä ja toimintaohjeita noudattaen.

Urheilun Tuplaturva / muut vakuutukset Tuplaturva

 • Seuralla on lajiliiton kautta Pohjolan Tuplaturva- vakuutus.
 • Tuplaturva sisältää alle 80- vuotiaiden vapaaehtoistyöhön osallistuvien tapaturmavakuutuksen sekä tapahtumien järjestäjän toiminnan vastuuvakuutuksen.

 

Muut vakuutukset / pelipassit

 • Pelipassit hoidetaan jokaiselle pelaajalle erillisen joukkueenjohtajan ohjeen mukaisesti.

 

LISÄTIETOJA

 • Kaikki tarvittavat tiedot, lomakepohjat sekä opastus tiliotteiden, tositteiden ja kassakirjan käsittelyyn + MyClubin käyttöön seuran taloudenhoitajalta.
 • Epäselvissä tapauksissa KYSY aina ENSIN neuvoa.

 

Päivämäärät, taloudenhoito

 • 10.1. Loka-joulukuun kuitit ja tiliotteet + kassakirjat (+mahdolliset ostovelat) seuran taloudenhoitajalle/kirjanpitoon.
 • 15.1. Seuran jäsenmaksulaskutus seuran puolesta kaikilta jäseniltä.
 • 1.3. Seuran toimintamaksuerä 3 joukkueilta seuralle.
 • 15.4. Tammi-maaliskuun kuitit ja tiliotteet + kassakirjat seuran taloudenhoitajalle / kirjanpitoon.
 • 15.7. Huhti-kesäkuun kuitit ja tiliotteet + kassakirjat seuran taloudenhoitajalle / kirjanpitoon.
 • 15.8. Joukkueen toimintasuunnitelma ja budjetti alkavalle kaudelle.
 • 30.9. Seuramaksun toimintamaksuerä 1 joukkueilta seuralle.
 • 15.10. Heinä-syyskuun kuitit ja tiliotteet + kassakirjat seuran taloudenhoitajalle / kirjanpitoon.
 • 1.12. Seuramaksun toimintamaksuerä 2 joukkueilta seuralle.
 • 27.12. Kaikki maksamatta olevat matkalaskut, tuomaripalkkiot yms. seuran taloudenhoitajalle maksettavaksi/ilmoitettavaksi tulorekisteriin

Sisäinen viestintä

Seuran sisäinen viestintä tapahtuu ensisijaisesti MyClubin kautta, tai erillisten WhatsApp -ryhmien välityksellä esim. joukkueenjohtajille, josta tieto jaetaan joukkueille.

Joukkueiden sisäiseen viestintään suositellaan ensisijaisesti MyClubia, kiireellisissä asioissa WhatsApp tms. tiedotuskanavaa. Tiedotteissa saa jakaa tietoa vain yleisistä asioista, ei kenenkään yksittäisen pelaajan, tai perheen terveystietoja tmv. tietoja.

Ulkoinen viestintä

Seuran ulkoisesta viestinnästä (some, nettisivut, lehdistö ym.) vastaa seuran puheenjohtaja tai toimiston väki. Mikäli joukkue haluaa jakaa omia julkaisuja seuran someen, lähetetään ne toimiston työntekijälle, joka tarkistaa julkaisun, ja jakaa eteenpäin.

Logon käyttö

https://sudetsalibandy.fi/toiminta/materiaalipankki/

Oheisesta linkistä löytyy Sudet SB -logot ja graafiset ohjeet.