Kouvolassa on noin 110 aktiivista urheilu- ja liikuntaseuraa. Seurojen, niiden aluejärjestön ja Kouvola Urheiluakatemian edustamaksi yhteistyöelimeksi on muodostettu Seuraparlamentti, joka toimii vuorovaikutuksessa Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan kanssa. Aikuisväestön lautakunta on kokouksessaan 12.12.2018 hyväksynyt Seuraparlamentin kaupungin ja urheiluseurojen yhteiseksi asiantuntijaelimeksi. Sudet SB ry on mukana Seuraparlamentissa aktiivisena jäsenenä.

Seuraparlamentti kokoontui 16.10.2019 keskustelemaan Kouvolan kaupungin liikuntapaikkaselvityksestä. Annetussa roolissa Seuraparlamentti ottaa kantaa esitettyihin muutoksiin liikuntapaikkaverkossa ja liikunnan avustuksissa. Samoin otetaan kantaa esitettyyn muutokseen juniorivuorojen muuttamisesta maksulliseksi.

Vetoomus on toimitettu allekirjoitettuna Kouvolan kaupungin edustajille.

Voit lukea vetoomuksen tästä.

SEURAPARLAMENTIN VETOOMUS KAUPUNGIN LIIKUNTASEUROIHIN VAIKUTTAVIEN SÄÄSTÖTOIMIEN KOHTUULLISTAMISEKSI

Kouvolassa on noin 110 aktiivista urheilu- ja liikuntaseuraa. Seurojen, niiden aluejärjestön ja Kouvola Urheiluakatemian edustamaksi yhteistyöelimeksi on muodostettu Seuraparlamentti, joka toimii vuorovaikutuksessa Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan kanssa. Aikuisväestön lautakunta on kokouksessaan 12.12.2018 hyväksynyt Seuraparlamentin kaupungin ja urheiluseurojen yhteiseksi asiantuntijaelimeksi.

Annetussa roolissa seuraparlamentti haluaa ottaa kantaa esitettyihin muutoksiin liikuntapaikkaverkossa ja liikunnan avustuksissa sekä tuoda esiin seuroille kohdistuvia vaikutuksia ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Esitetyt säästötoimenpiteet kohdistuvat pääosin lapsiin ja nuoriin sekä kolmanteen sektoriin, joissa toimitaan vapaaehtoisvoimin.

Vaikutusten arviointi
Laki vaatii vaikutusten arviointia ennen päätöksentekoa. Tähän lakipykälä. Lain mukaan päätöksien tueksi tulee arvioida sen välittömät vaikutukset, kerrannaisvaikutukset ja käyttäytymisvaikutukset. Seuraparlamentin näkemyksen mukaan vaikutusten arviointia ei ole tehty riittävässä määrin. Ainoastaan suoria taloudellisia vaikutuksia kaupungille on arvioitu. Suurin vaikutus esitetyillä toimenpiteillä on lasten ja nuorten harrastajamaksujen kasvaminen, joka johtaa harrastajamäärien pienenemiseen etenkin pienituloisten perheiden keskuudessa. Liikuntaan sijoitettu raha on suoraan kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava asia. Vaikutuksia tulisi arvioida seurojen toimintaedellytysten lisäksi muun muassa kuntalaisten terveyteen ja tulevaisuuden sote-menoihin.

Maksut ja avustukset
Seurojen ja eri lajien vaatimusten huomiointia ei ole tehty riittävästi esitetyssä juniorivuorojen hinnoittelussa. Seurat ovat erikokoisia ja lajien toiminta- ja kilpakausi erilainen. Osa seuroista on puhtaasti kilpa- osa harrasteseuroja, osassa on molempia. Avustusten osalta on jo luotu liikuntajärjestöjen piste- ja toimintataulukko, jota voidaan hyödyntää maksujen suuruuden määrittämisessä.

Esitettyjen muutosten aikataulu (juniorivuorojen maksullisuus 1.6.2020 lähtien) suhteessa seurojen taloussuunnitteluun on hankala. Osa seuroista on jo päättänyt harrastusmaksunsa ensi syksylle, jolloin maksuja joudutaan korottamaan kesken kauden. Muutosten porrastus useammalle vuodelle helpottaisi seurojen taloudellista sopeutumista muuttuvaan tilanteeseen.

Esitettyjen muutosten eli juniorivuorojen maksullisuus (0 € -> 15 € alkavalta tunnilta), avustusten leikkaus 20 % ja mahdollinen kunnallisveron korotus yhtäaikaisesti ovat vaikutuksiltaan merkittäviä.

Juniorimaksut tulee suhteuttaa ryhmäkokoihin ja liikuntapaikan kokoon, sekä aikuisten vuorojen vastaaviin hintoihin. Myös joukkue- ja yksilölajien vaatimukset tulee huomioida maksuissa. Kaikissa lajeissa ei voi harjoitella yhtäaikaisesti muutamaa yksilöä enempää. Aikuisten vuoromaksuja voitaisiin korottaa esimerkiksi 20 %, jolloin juniorivuorojen ehdotettuja maksuja voitaisiin madaltaa vastaavalla summalla ilman vaikutuksia säästötavoitteiden toteutumiseen. Tällä hetkellä aikuisten vuorojen hinnat on suhteutettu liikuntapaikan kokoon ja ne ovat esimerkiksi liikuntasalien osalta vähän yli kymmenestä eurosta yli 50 euroon.

Juniorivuorojen esitetty hinta (15 € alkavaa tuntia kohti) ei ole seurojen vuorojen pituuden kannalta toimiva ratkaisu. Monet ryhmät tarvitsevat 1,5 h pituisia vuoroja, jolloin esitetyllä hinnoittelulla vuoron hinnaksi muodostuu 30 €. Hinnoittelun tulisi olla €/h, kuten aikuistenkin vuorot.

Pääsarjaseurojen avustuksissa ei tulisi olla eroa sen mukaan onko joukkue naisten vai miesten.

Aikataulu
Keskeisten liikuntapaikkojen sulkemisen aikataulu tulee olla hallittua ja linkitetty uusien korvaavien tilojen valmistumiseen. Nopealla aikataululla tehdyt muutokset paljon käytettyjen liikuntapaikkojen osalta johtavat harjoituskertojen vähentämiseen, jolloin vaikutukset etenkin kilpaurheiluun ovat merkittävät.

Seuraparlamentti esittää, että ennen liikuntapaikkaverkkoon ja liikunnan avustuksiin kohdistuvien päätösten tekoa, esitettyjen muutosten vaikutukset arvioidaan kattavasti ja aikataulua sekä hinnoittelu perusteita tarkastellaan uudelleen tässä vetoomuksessa esitettyjen seikkojen pohjalta.

Kouvolassa 18.10.2019
Kouvolan Seuraparlamentti Mika Seppälä, puheenjohtaja
Seuraparlamentin allekirjoitukset