Sudet Salibandy ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 24.4.2019 18:00 seuran toimistolla (Savonkatu 23 krs.2, 45100 Kouvola)

Tervetuloa päättämään tärkeistä asioista!

Kahvitarjoilu!

 

Esityslista

 

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis-, jäsenmaksun, ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja vuodeksi kerrallaan.

10 Valitaan johtokuntaan kohdassa 9 mainittujen lisäksi kahdeksan (8) jäsentä ja maksimissaan kaksi (2) varajäsentä

11 valitaan yksi (1) tilin- tai toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatilin- tai varatoiminnantarkastaja

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 Päätetään kokous