Sudet Salibandy järjesti yhteistyössä Kouvolan Lääkärikeskuksessa ensimmäisen huoltajakoulutuksen. Tämä pilottikoulutus on tarkoitus olla jatkumon alku, jossa Sudet Salibandy kouluttaa yhtenäisen linjan mukaisesti huoltajia joukkueille. Pilottikoulutuksen avulla haetaan tulevia koulutustarpeita, luodaan yhteishankinnoille ja yhtenäiselle toiminnalle raamit. Pilotin puuhamiehenä toimii Jukka Makkonen. Hän huolehtii käytännönjärjestelyistä ja työryhmien koolle kutsumisesta.

cof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaisuuden avasi Kouvolan Lääkärikeskuksen toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä. Hän toivotti tervetulleeksi paikalle saapuneet Sudet Salibandyn kahdeksan huoltajaa tai muuta toimijaa ja teki pienen yhteenvedon urheiluvammoista yleensä sekä paneutui hiukan syvemmin salibandyssä syntyviin vammoihin. Hän korosti kylmän vammaan saamisen nopeutta ja nopeuden merkitystä parantumisessa. Yleisenä sääntönä hän sanoi: Kylmä pitäisi saada vammaan 30 sekunnin sisällä eli huoltajan lähtiessä kohti loukkaantunutta hänellä pitäisi olla aina mukana kylmäpakkaus ja juomapullo. Vettä käytetään pelisukan tai muun kylmän ja ihon välillä olevan kankaan kasteluun. Kostea kangas ei toimi lämpöeristeenä ja kylmä siirtyy tehokkaammin vaurioituneeseen kudokseen. Hän nosti esille myös nuorten rasitusvammojen yleistymisen ja kehotti kuuntelemaan nuoria tarkalla korvalla, jotta alkava rasitusvamma huomattaisiin mahdollisimman alkuvaiheessa ja se ei pääsisi kehittymään pahaksi vaivaksi.

cof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmon lopetettua vetovuoron otti työterveyshoitaja ja ETK-kouluttaja Anni Sihvo. Anni kertoi aluksi yleisesti ensiavusta ja koulutti Susilaisia ensiavun sekä hätäensiavun saloihin teoriassa kertomalla toimintatavoista ja näyttämällä videoilta, kuinka tulee toimia. Teoria osuuden jälkeen hän johti käytännön harjoituksia, joissa jokainen pääsi kokeilemaan elvytystä, sidosten tekemistä jne. Vain jatkuvasti kouluttautumalla ja harjoittelemalla toiminnasta tulee hätätilanteissa automaatiota, joka estää lamaantumisen äärimmäisissä tilanteissakin. Annin mielestä jokaisen huoltajan puhelimesta pitäisi löytyä 112 Suomi -mobiilisovellus (http://www.112.fi/hatakeskusuudistus/112suomi_mobiilisovellus) ja Punaisen Ristin hengenpelastajan mobiilisovellus (https://www.punainenristi.fi/uutiset/20130925/mobiilisovellus-tuo-punaisen-ristin-alypuhelimeen). Anni muistutti vielä Susilaisia laittamaan aina kaiuttimen käyttöön soitettaessa 112 numeroon, jotta kädet vapautuvat puhelimen pitelystä auttamistyöhön.

Huoltajakoulutus oli niin suosittu Susilaisten keskuudessa. että pilottijaksokin jouduttiin jakamaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä kokoontuu Kouvolan Lääkärikeskuksen tiloissa 15.11.2017.

cof

cof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cof

cof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cof

cof